Công Ty CP PTCN An Tín


Thành lập

Công ty CP PTCN An Tín được thành lập vào năm 2020, thành viên bản lãnh đạo gồm 3 người với 2 mảng kinh doanh chính là Dịch vụ CNTT cho doanh nghiệp và Cung cấp máy tính, laptop, linh phụ kiện CNTT.

Dịch vụ CNTT

IT Helpdesk chuyên nghiệp.

Tư vấn và thi công mạng nội bộ.

Vận hành và hỗ trợ hệ thống CNTT.

Cung cấp thiết bị CNTT.

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Thông tin liên hệ

Dịch vụ CNTT Doanh nghiệp : 

- website : https://attech.pro

Cung cấp Pc, Laptop, linh phụ kiện CNTT :

- website : https://edulap.vn

Điện thoại: 0924 399 688 - 0946 010 052

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


© 2024 Công ty cổ phần phát triển Công nghệ An Tín