Kế hoạch tổ chức triển lãm ICAD 2020


Tiến độ thời gian thực hiện:

  • Từ 10/11/2019 — 17/11/2019: Đề xuất xin ý kiến, kế hoạch sơ bộ.
  • Từ 18/11/2019 — 25/11/2019: Triển khai nội dung thông báo thư mời, gửi các đơn vị. Lên danh sách các đơn vị tham gia triển lãm. Danh sách khách mời dự kiến. Triến khai kế hoạch chi tiết cho từng thời gian cụ thể. Dự kiến lần 1. Lên ngân sách chí các hoạt động liên quan đến Văn Lang. thiết kế không gian trưng bày và hệ thống trưng bày. Lên ngân sách kinh phí cụ thể.
  • Từ 25/11/2019 — 29/11/2019: Đại diện Văn Lang họp với đại diện HanDong và Hiệp hội design Hàn Quốc tại Seoul. Gặp gỡ KIDP, mời các trường ĐH Hàn Quốc tham gia: KookMin, GemgNeung, trên mối quan hệ của Văn Lang.
  • Từ 1/12/2019 - 5/1/2020: thu thập tác phẩm. Bình chọn thông tin, tác giả tác phẩm, gửi HanDong in sách.
  • Từ 5/1/2020 thực hiện thi công hệ thống module trung háy. Chạy truyền thông từng đọt. Triển khai công tác in tác phẩm trưng bày.
  • Từ 5/1/2020 đến 20/01/2020: Kiếm tra toàn bộ công tác chuẩn bị và truyền thông…các thủ tục cần thiết cho triển lãm và đón khách quốc tế.

© 2024 Công ty cổ phần phát triển Công nghệ An Tín